Формуляр за връщане на продукти

ВАЖНО: Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин *** указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение!

Моля, попълнете формуляра по-долу, за издаване на входящ номер: RMA


Информация за поръчка


Информация за продукта и причина за връщане

Прочел съм и съм съгласен с Общи Условия

Настоящият формуляр е препоръчителен и е създаден за Ваше улеснение. Ползването на настоящия формуляр в никой случай не е задължително, като можете да упражните правото си на отказ/рекламация по всеки друг допустим от закона начин, включително чрез стандартен формуляр или с формуляр в свободно избрана от Вас форма, изразяваща ясно и недвусмислено волята Ви за отказ от договора, сключен от разстояние. Имате право да се откажете от договора/поръчката в 14-дневен срок, считано от получаване на стоката. За да спазите срока за отказ от договора/поръчката, е необходимо и достатъчно да ни изпратите съобщението си относно упражняването на това право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ : СВАЛИ